Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Co zrobić w takiej sytuacji

Gdy przestajemy spłacać swoje zobowiązania finansowe, wierzyciel ma prawo do polubownego dochodzenia swoich należności. Często zleca to firmie windykacyjnej. Jednym ze sposobów egzekwowania długu jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty może mieć postać tradycyjnego listu poleconego, e-maila bądź też wiadomości SMS. Żadnego z nich nie wolno bagatelizować!

Co robić, gdy czujesz się nękany przez firmę windykacyjną?

PO PIERWSZE – BEZ PANIKI

Jeśli odmówisz przyjęcia takiego listu, fakt ten zostanie odnotowany na kopercie. W takiej sytuacji wierzyciel będzie mógł wykazać przed sądem, że próbował polubownie zakończyć proces windykacji, lecz z Twojej winy nie udało mu się tego osiągnąć. Nie obawiaj się więc potwierdzenia otrzymania takiej przesyłki – nadal możesz działać w swojej sprawie!

Masz prawo mieć wątpliwości co do zasadności roszczenia wynikającego z otrzymanego wezwania i sprawę należy niezwłocznie wyjaśnić. Pomożemy Ci w tym, wstępując do sprawy jako Twój pełnomocnik i odpowiemy w Twoim imieniu, wykorzystując wszelkie dozwolone prawem sposoby.

GDY NIE MOŻESZ NATYCHMIAST SPŁACIĆ DŁUGU

Jeżeli natomiast potwierdzasz istnienie długu, o którym mowa w wezwaniu zapłaty, ale nie posiadasz środków pieniężnych na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia, wystosujemy w Twoim imieniu odpowiednie pismo i postaramy się o zawarcie porozumienia z wierzycielem w zakresie dogodnej dla obu stron spłaty zadłużenia. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na szybkie spłacenie długu, bez konieczności oczekiwania na kolejne wezwania lub, co gorsza, na nakaz zapłaty z sądu.

Jak zawsze w tego typu sprawach, znaczenie ma czas. Zwlekanie z podjęciem czynności zwiększa prawdopodobieństwo, że wierzyciel podejmie kolejne kroki, które zawsze wiążą się z dodatkowymi kosztami.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w bezpiecznym uregulowaniu sytuacji Twojego zadłużenia.

Umów się na
niezobowiązującą konsultację

  Konsultacje telefoniczne i osobiste są bezpłatne


  Oddział Tarnowskie Góry
  ul. Oświęcimska 2
  42-600 Tarnowskie Góry

  Oddział Żory

  695 372 144

  Projekt i wykonanie - laserpic.pl