Upadłość konsumencka – czym jest i dla kogo

Upadłość konsumencka to procedura, która pozwala niewypłacalnej osobie na oddłużenie z całego lub części zadłużenia, których nie będzie w stanie spłacić, a które zaistniały przed ogłoszeniem upadłości.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – DLA KOGO?

Upadłość konsumencka jest opcją dla dłużników, którzy nieświadomie doprowadzili do swoich problemów finansowych, np. poprzez wypadek, długotrwałą chorobę, czy inne zdarzenia losowe, które uniemożliwiły pracę zawodową, otrzymywanie regularnych dochodów i co jest z tym związane – terminowe spłacanie należności.

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaczynamy od przeanalizowania indywidualnej sytuacji dłużnika. Po opracowaniu planu działań przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wtedy rozpoczyna się postępowanie upadłościowe – majątek osoby zadłużonej zostaje spieniężony (głównie poprzez sprzedaż), a środki z tego tytułu pokrywają roszczenia wierzycieli.

Po ogłoszeniu upadłości następuje zatrzymanie naliczania odsetek od wszelkich zobowiązań, a zawieszeniu ulegają toczące się egzekucyjne postępowania o zapłatę przeciwko osobie zadłużonej, które były wszczęte przed ogłoszeniem upadłości.

Życie po upadłości konsumenckiej to życie bez wezwań do zapłaty i kolejnych pism z kancelarii komorniczych. Dzięki oddłużeniu się, dłużnik otrzymuje szansę na życie bez długów. Jeśli czujesz, że to może być rozwiązanie dla Ciebie, skontaktuj się z nami!

Umów się na
niezobowiązującą konsultację

  Konsultacje telefoniczne i osobiste są bezpłatne


  Oddział Tarnowskie Góry
  ul. Oświęcimska 2
  42-600 Tarnowskie Góry

  Oddział Żory

  695 372 144

  Projekt i wykonanie - laserpic.pl